ประกาศ

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม รับสมัครนักการภารโรง,พนักงานขับรถ...รวม 2 อัตรา

โพสต์1 ก.ย. 2562 19:48โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2562 19:53 ]

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  27  สิงหาคม  -  20  กันยายน  2562  ตามวันและเวลาราชการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่าง

คู่มือการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์13 มิ.ย. 2562 03:16โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 03:25 ]

คู่มือการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ตารางสรุปงบประมาณงานประจำ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์19 มี.ค. 2562 20:11โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 20:23 ]

ตารางสรุปงบประมาณงานประจำ ปีการศึกษา 2561


ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 พ.ย. 2561 04:48โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 22:58 ]

ประกาศโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์14 พ.ย. 2561 04:26โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 04:40 ]

ประกาศโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1-5 of 5