ข้อมูลโรงเรียน
 โครงสร้างการบริหารงาน
 กิจกรรมของกลุ่มงาน
 การเรียนการสอน E-LEARNING
 เผยแพร่ผลงานวิชาการของครู
 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

..............โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ........  โรงเรียนดีใกล้บ้าน  โรงเรียนในฝัน """   โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      .... มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาดี  มีคุณธรรม.................จัดการศึกษาเพื่อสร้างคนให้สมบูรณ์ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข........... ไหว้สวย รวยยิ้ม  .....มารยาทดี ดนตรีเป็นเลิศ    ............กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ พ.ค.๕๗ ....

    
หน้าแรก ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
  ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติ โรงเรียนมัธยมชิราลงกรณวราราม  เดิมชื่อว่า โรงเรียนพญาเย็นวิทยา  และ  โรงเรียนขนงพระวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2523    ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ใน ปี พุทธศักราช 2510 พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสแก่ศึกษาธิการเขต 11 ว่า ควรขยายโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม  ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อตอบสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2518   ฯพณฯ สุวรรณ  ธนกัญญา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมัยนั้น ได้มาประชุมราษฎรที่วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ได้ชี้แจงกับประชาชนว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น โดยรับช่วงนักเรียนจากโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา และมอบหมายให้ศึกษาธิการอำเภอดำเนินการตามพระราชประสงค์  กอปรกับ พระเทพสุทธาจารย์ (หลวงพ่อโชติ) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพระครูกิตติวัฒนคุณ (หลวงพ่อเพิ่ม) เจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร รูปต่อมา  และพระครูสังฆรักษ์ชิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   กับผู้ใหญ่เธียร  ศรีชะโร  ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อวางแผนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา ต่อไป  สำหรับสถานที่ตั้งของโรงเรียน   วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร ได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา  จำนวน 50 ไร่  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2523
 ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
 ผู้มีอุปการคุณ
 ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.91.189.248
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,454

 สำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
       
 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  272 หมู่ 1 ต.หนองนำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  Tel : 044-328668 ,  Fax : 044-328668  Email : mathayomvajira@hotmail.com
พัฒนาระบบโดย : WWW.OPSTECH.CO.TH