ประชาสัมพันธ์


โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช สมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

โพสต์8 ก.ค. 2562 01:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช ในนามครอบครัวบุตรหลานคุณทิพย์ 
นิยมเหตุที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม และขอขอบพระคุณ คุณสกล ทองชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ
วราราม ที่ประสานงานการบริจาคเงินในครั้งนี้ค่ะ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.31 ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์26 มิ.ย. 2562 00:40โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 00:44 ]


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้วยความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์26 มิ.ย. 2562 00:36โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 00:42 ]

          วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานกับพี่ๆ กัลฟ์ - ปตท.

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:59โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


      วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “การเรียนรู้เรื่องพลังงานกับพี่ๆ กัลฟ์ - ปตท.” โดยให้ความรู้เรื่องพลังงานและแจกของรางวัลมากมายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวรารามร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:57โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:53โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


        วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  จัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิ.ย. ๒๕๖๒

วันงดสูบบุหรี่โลก 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 03:45โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 03:57 ]

         
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)” โดยมีการประกวดวาดภาพประกอบคำขวัญ และเดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2562
          

การลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานและรับสิ่งของพระราชทาน

โพสต์13 มิ.ย. 2562 03:42โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 03:48 ]


           เมื่อวันที่ 28 - 30 พ.ค 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโดย จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์18 พ.ค. 2562 07:13โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวันวิสาขบูชา และนำนักเรียนจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เวียนเทียน ณ วัดวชิราลงกรณวรารามและวัดถ้ำไตรรัตน์

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมชม และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์18 พ.ค. 2562 06:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 06:52 ]

  

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562  นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมชม 
และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามพร้อมมอบนโยบาย
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้

1-10 of 34