ประชาสัมพันธ์


งานแนะแนวโรงเรียนนำนักเรียนร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2562 19:55โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์26 ก.ค. 2562 08:43โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2562 08:19 ]


วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จึงจัดกิจกรรมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) จากนั้นกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน โดยมีนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม เป็นประธานในพิธีเปิด

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช สมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

โพสต์8 ก.ค. 2562 01:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช ในนามครอบครัวบุตรหลานคุณทิพย์ 
นิยมเหตุที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม และขอขอบพระคุณ คุณสกล ทองชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ
วราราม ที่ประสานงานการบริจาคเงินในครั้งนี้ค่ะ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.31 ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์26 มิ.ย. 2562 00:40โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 00:44 ]


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้วยความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์26 มิ.ย. 2562 00:36โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 00:42 ]

          วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยมีนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพลังงานกับพี่ๆ กัลฟ์ - ปตท.

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:59โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


      วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “การเรียนรู้เรื่องพลังงานกับพี่ๆ กัลฟ์ - ปตท.” โดยให้ความรู้เรื่องพลังงานและแจกของรางวัลมากมายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรวรารามร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:57โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School


          วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1-10 of 39