การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 23:38โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 06:16 ]

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้อำนวยการ พัชรี รักษาสุวรรณ ได้ชี้แจงนโยบายสำคัญให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่างๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ผู้ปกครองยังได้รับทราบความก้าวหน้าทางด้านผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนจากครูที่ปรึกษา 
ทั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป
Comments