การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.31 ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์26 มิ.ย. 2562 00:40โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 00:44 ]

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ด้วยความยินดียิ่ง เนื่องในโอกาสการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
Comments