กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

โพสต์23 ม.ค. 2562 18:42โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2562 00:56 ]
       
 
วันที่ 21-23 มกราคม 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคี รู้จักการแบ่งปันและพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ในการอยู่ร่วมกันของพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีทุกนาย
Comments