กิจกรรม "สวดมนต์และอบรมคุณธรรม จิรยธรรม เรื่องมารยาท"

โพสต์24 พ.ย. 2561 18:31โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2561 18:34 ]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดกิจกรรม "สวดมนต์และอบรมคุณธรรม จิรยธรรม เรื่องมารยาท" โดยมี นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมทิวสน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับนักเรียน
Comments