กิจกรรมสวดมนต์และอบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์

โพสต์30 พ.ย. 2561 22:54โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์ โดยมีคณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เข้าร่วมกิจกรรม มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และอบรมคุณธรรมหัวข้อเรื่อง การมัธยัสถ์ จากคุณครูที่เป็นวิทยากร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้กับนักเรียน
Comments