กิจกรรม "สวดมนต์อบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การทำความเคารพ"

โพสต์17 พ.ย. 2561 04:10โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรม "สวดมนต์อบรมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง การทำความเคารพ" โดยมีนางพัชรี  รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมทิวสน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามให้กับนักเรียน
Comments