กิจกรรม "วันนี้วันพระ"

โพสต์22 พ.ย. 2561 05:02โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดกิจกรรม"วันนี้วันพระ"โดยมีจ่าสิบตรีชำนาญ วิจิตร 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ิอรับฟัง
การบรรยายธรรมและทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมทิวสน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
ให้กับนักเรียน
Comments