กิจกรรมวันทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

โพสต์2 ม.ค. 2562 20:31โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

            วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย
            จากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยพร้อมกับประกวดการแต่งชุดผ้าไทยของนักเรียนผู้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย
            หลังจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนและจับฉลากของขวัญร่วมกันอย่างสนุกสนาน
Comments