กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

โพสต์24 ม.ค. 2562 00:52โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

 วันที่ 21-22  มกราคม 2662  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดกิจกรรมการอยู่เข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม  และมีการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะโดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคี  ได้ความรู้  เสริมสร้างระเบียบวินัย  และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
Comments