นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมชม และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์18 พ.ค. 2562 06:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2562 06:52 ]
  

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2562  นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้เข้าเยี่ยมชม 
และมอบขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามพร้อมมอบนโยบาย
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้
Comments