พิธีทำบุญเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

โพสต์14 พ.ย. 2561 05:37โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2561 05:43 ]

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ได้จัดพิธีทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นำโดยนางพัชรี  รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู  บุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน  ในพิธีได้ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป 
       การทำบุญโรงเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู  บุคลากร และนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจที่ดีในการทำงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
Comments