พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

โพสต์24 พ.ย. 2561 18:56โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School
 

    ด้วยในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ บริเวณหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ พร้อมทั้งประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดี คณะลูกเสือ
เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงร่วมกัน
Comments