โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์26 ก.ค. 2562 08:43โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School   [ อัปเดต 27 ก.ค. 2562 08:19 ]

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จึงจัดกิจกรรมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) จากนั้นกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน โดยมีนางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม เป็นประธานในพิธีเปิด
Comments