โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช สมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์

โพสต์8 ก.ค. 2562 01:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School
โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช ในนามครอบครัวบุตรหลานคุณทิพย์ 
นิยมเหตุที่ได้บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม และขอขอบพระคุณ คุณสกล ทองชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณ
วราราม ที่ประสานงานการบริจาคเงินในครั้งนี้ค่ะ

Comments