สพม.๓๑ ตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน

โพสต์3 ธ.ค. 2561 06:49โดยMathayom Vajiralongkorn Wararam School

 วันที่ 3 ธันวาคม  2561   นางพัชรี  รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา    ผู้แทนผู้ปกครอง รับการตรวจสอบการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส  ในการกรอกข้อมูลและรายงานจำนวนนักเรียนในระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ( DMC ) เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนต่อไป
Comments