ปัจฉิมนิเทศนักเรียนสำเร็จการศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศีกษาชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อ ๙ มี.ค.๖๐  


https://www.facebook.com/mathayomvajira/media_set?set=a.1295365260543378.1073742127.100002097493372&type=3
Comments