เพลงประจำโรงเรียน

 เพลงเขียว-เหลือง
เพลงมาร์ชมัธยมวชิราลงกรณวราราม
เพลงข้าวโพดหวานวชิรา
เพลงขัวญใจวชิรา 
เพลงจำจาก
เพลงใต้ร่มราชพฤกษ์ 
เพลงรำวงคืนสู่เหย้ชาว ว.ก. 
เพลงโรงเรียนในฝัน 
เพลงส่งพี่ 
Ć
02ข้าวโพดหวานวชิรา(ร้อง).mp3
(3771k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 00:55
Ć
ขวัญใจวชิรา.mp3
(3723k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 00:57
Ć
จำจาก.mp3
(3647k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 01:04
Ć
มาร์ชมัธยมวชิราลงกรณวราราม.mp3
(2431k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
17 ธ.ค. 2562 23:18
Ć
รำวงคืนสู่เหย้าชาว ว.ก..mp3
(3741k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 01:15
Ć
ส่งพี่.mp3
(4354k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 01:22
Ć
เขียว-เหลือง.mp3
(3627k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
17 ธ.ค. 2562 23:12
Ć
โรงเรียนในฝัน.mp3
(3041k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 01:21
Ć
ใต้ร่มราชพฤกษ์.mp3
(4605k)
Mathayom Vajiralongkorn Wararam School,
18 ธ.ค. 2562 01:08
Comments