กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 ส.ค. 2562 23:02 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข หน้าแรก
1 ส.ค. 2562 20:28 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แนบ จดหมาย 34 62.jpg กับ ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรรติ ณ วัดวชิราลงกรณวรวิหาร
1 ส.ค. 2562 20:28 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School สร้าง ตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรรติ ณ วัดวชิราลงกรณวรวิหาร
1 ส.ค. 2562 20:25 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แนบ จดหมาย 31 62.jpg กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
1 ส.ค. 2562 20:25 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
27 ก.ค. 2562 08:19 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล
27 ก.ค. 2562 08:19 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School อัปเดต จดหมาย 32 62.jpg
26 ก.ค. 2562 08:43 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แนบ จดหมาย 32 62.jpg กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล
26 ก.ค. 2562 08:43 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามจัดกิจกรรมพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล
26 ก.ค. 2562 00:54 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยมองค์กร
26 ก.ค. 2562 00:51 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School สร้าง วัฒนธรรมองค์กร
25 ก.ค. 2562 23:50 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข กลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
25 ก.ค. 2562 23:48 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
25 ก.ค. 2562 23:43 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
22 ก.ค. 2562 23:16 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข หน้าแรก
22 ก.ค. 2562 23:13 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แนบ forking-create-02-tn.jpg กับ หน้าแรก
8 ก.ค. 2562 01:53 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School นำออกไฟล์แนบ รับสมัครนักการภารโรง.pdf จาก ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
8 ก.ค. 2562 01:53 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School ลบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
8 ก.ค. 2562 01:52 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School ลบ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
8 ก.ค. 2562 01:52 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School นำออกไฟล์แนบ 60596440_2176292639125473_1840269606594281472_n.jpg จาก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
8 ก.ค. 2562 01:52 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School นำออกไฟล์แนบ 60348716_845573415835534_8578595629230456832_n.jpg จาก ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
8 ก.ค. 2562 01:49 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แนบ 66301092_2324405967639297_8733277897143353344_n.jpg กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช สมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
8 ก.ค. 2562 01:49 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แนบ 66131899_2324406084305952_6789062793426370560_n.jpg กับ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช สมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
8 ก.ค. 2562 01:49 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School สร้าง โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอขอบพระคุณ คุณภาสนุช สุพันธุ์วณิช สมทบทุนค่าก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์
26 มิ.ย. 2562 00:44 Mathayom Vajiralongkorn Wararam School แก้ไข การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.31 ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า