****๘ พ.ค.๖๐ วันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ มัธยมวชิราลงกรณวราราม

****ประกาศ ร.ร.มัธยมวชิราลงกรณวราราม หยุดเรียน..วันที่ ๑๐-๑๑-๑๒-๑๓-๑๔ พ.ค.๖๐ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ ๑๕ พ.ค.๖๐

****ประกาศ...#โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียน #มัธยมวชิราลงกรณวราราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ค.๖๐ ลงชื่อเวลา ๘.๐๐ น. เริ่มประชุม ๙.๐๐ น

ข่าวการศึกษา


http://www.mattayom31.go.th/

Google Map

วันที่ & เวลา

จำนวนผู้เยี่ยมชม