ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
สีประจำโรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม   272  หมู่ 1  ถ.เทพสุทธาจารย์ ต.หนองน้ำแดง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130   
หมายเลขโทรศัพท์   044-935570
หมายเลขแฟกซ์       044-935571
facbook -  https://www.facebook.com/mathayomvajira
facbook -  https://www.facebook.com/mathayomvajira.school
facbook -  https://www.facebook.com/Botanical.VK
https://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม